close
تبلیغات در اینترنت
حسابداری - 3

خوش آمدید

مکان تبلیغات شما مکان تبلیغات شما مکان تبلیغات شما

همسويی راهبردهای كسب و كار با فناوری اطلاعات

همسويی راهبردهای كسب و كار با فناوری اطلاعات

 

همسويی راهبردهای كسب و كار با فناوری اطلاعات

 

 

برای مشاهده مقاله به ادامه مطلب بروید...

 

مشـاهده ادامـه مطلــب

حسابداری در هتل و شرح وظایف واحد مالی

حسابداری در هتل و شرح وظایف واحد مالی

 

 

حسابداری در هتل و شرح وظایف واحد مالی

 


برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

مشـاهده ادامـه مطلــب

نقش حسابرسی داخلی در مديريت جهانی

نقش حسابرسی داخلی در مديريت جهانی

 

نقش حسابرسی داخلی در مديريت جهانی

 


برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

مشـاهده ادامـه مطلــب

نقش فراموش شده حسابداران حرفه ای در فرآیند خصوصی سازی

نقش فراموش شده حسابداران حرفه ای در فرآیند خصوصی سازی

 

نقش فراموش شده حسابداران حرفه ای در فرآیند خصوصی سازی

 

 

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

 

 

مشـاهده ادامـه مطلــب

حسابداری ذهنی و تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری

حسابداری ذهنی و تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری

 

حسابداری ذهنی و تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری

 


برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

مشـاهده ادامـه مطلــب

پژوهشی در ضوابط تجدید ارزیابی داراییهای ثابت در جهان و…

پژوهشی در ضوابط تجدید ارزیابی داراییهای ثابت در جهان و…

 

پژوهشی در ضوابط تجدید ارزیابی داراییهای ثابت در جهان و…

 

 

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

 

 

مشـاهده ادامـه مطلــب

معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی از منظر حسابرسان داخلی

معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی از منظر حسابرسان داخلی

 

معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی از منظر حسابرسان داخلی

 


برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

مشـاهده ادامـه مطلــب

استفاده از نرم افزارهای رایانه ای در عملیات حسابرسی

استفاده از نرم افزارهای رایانه ای در عملیات حسابرسی

 

استفاده از نرم افزارهای رایانه ای در عملیات حسابرسی

 


برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

مشـاهده ادامـه مطلــب

زیان امسال بورس چقدربوده است؟

زیان امسال بورس چقدربوده است؟

 

زیان امسال بورس چقدربوده است؟

 

 

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

 

مشـاهده ادامـه مطلــب

تفکر سیستمی در برابر فساد سیستمی

تفکر سیستمی در برابر فساد سیستمی

 

تفکر سیستمی در برابر فساد سیستمی

 


برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

مشـاهده ادامـه مطلــب

خلاصه کتاب فلسفه حسابرسی دکتریحیی حساس یگانه

 خلاصه کتاب فلسفه حسابرسی دکتریحیی حساس یگانه

 

خلاصه کتاب فلسفه حسابرسی دکتریحیی حساس یگانه

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید...


مشـاهده ادامـه مطلــب

مجموعه مقالات نهمین همایش سراسری دانشجویان حسابداری ایران

مجموعه مقالات نهمین همایش سراسری دانشجویان حسابداری ایران

 

مجموعه مقالات نهمین همایش سراسری دانشجویان حسابداری ایران

 


برای مشاهده و دریافت به ادامه مطلب بروید...

 

مشـاهده ادامـه مطلــب

مقاله ISI تأثیر چرخه عمر بر رابطه بین تأمین مالی و ارزش شرکت ، THE EFFECT OF LIFE CYCLE ON THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCING APPROACH

مقاله ISI تأثیر چرخه عمر بر رابطه بین تأمین مالی و ارزش شرکت ، THE EFFECT OF LIFE CYCLE ON THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCING APPROACH

 

مقاله ISI تأثیر چرخه عمر بر رابطه بین تأمین مالی و ارزش شرکت

 

 

THE EFFECT OF LIFE CYCLE ON THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCING APPROACHES AND FIRM VALUE

 

 

برای مشاهده و دریافت رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید...

 

مشـاهده ادامـه مطلــب

اصول سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

اصول سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

 

اصول سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

 


برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

مشـاهده ادامـه مطلــب

منظور از حسابداری صنعتی (بهای تمام شده) چیست؟

منظور از حسابداری صنعتی (بهای تمام شده) چیست؟

 

منظور از حسابداری صنعتی (بهای تمام شده) چیست؟

 


برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

مشـاهده ادامـه مطلــب

تامین مالی از طریق استقراض یا اوراق قرضه

تامین مالی از طریق استقراض یا اوراق قرضه

 

تامین مالی از طریق استقراض یا اوراق قرضه

 


برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

مشـاهده ادامـه مطلــب

گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام در سیستم بانکی

گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام در سیستم بانکی

 

گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام در سیستم بانکی

 

 

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

 

مشـاهده ادامـه مطلــب

آموزش غیر حضوری حسابداری (ویدئو)

آموزش غیر حضوری حسابداری (ویدئو)

 

آموزش غیر حضوری حسابداری (ویدئو)

 

برای مشاهده و دریافت ویدئو به ادامه مطلب بروید...

 

مشـاهده ادامـه مطلــب

آئین نامه نحوه ارزیابی سهام در شرکتهای تعاونی

آئین نامه نحوه ارزیابی سهام در شرکتهای تعاونی

 

آئین نامه نحوه ارزیابی سهام در شرکتهای تعاونی

 

 

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

مشـاهده ادامـه مطلــب

استفاده كنندگان از اطلاعات سيستم حسابداری

استفاده كنندگان از اطلاعات سيستم حسابداری

 

استفاده كنندگان از اطلاعات سيستم حسابداری

 

 

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

مشـاهده ادامـه مطلــب

آشنایی با مفاهیم اساسی‌ حسابرسی عملیاتی‌ (معیار)

آشنایی با مفاهیم اساسی‌ حسابرسی عملیاتی‌ (معیار)

 

آشنایی با مفاهیم اساسی‌ حسابرسی عملیاتی‌ (معیار)

 

 

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

مشـاهده ادامـه مطلــب

تاثیر تغییرات سود نقدی بر ترکیبات تراز نامه

تاثیر تغییرات سود نقدی بر ترکیبات تراز نامه

 

تاثیر تغییرات سود نقدی برترکیبات ترازنامه

 


برای مشاهده و دریافت به ادامه مطلب بروید...

 

مشـاهده ادامـه مطلــب

نکات مهم در ارتباط با مأخذ محاسبه ماليات درآمد املاک

نکات مهم در ارتباط با مأخذ محاسبه ماليات درآمد املاک

 

نکات مهم در ارتباط با مأخذ محاسبه ماليات درآمد املاک

 

 

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

 

مشـاهده ادامـه مطلــب

تفاوت روش ادواری با روش دائمی در حسابداری

تفاوت روش ادواری با روش دائمی در حسابداری

 


تفاوت روش ادواری با روش دائمی در حسابداری

 

 

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

 

مشـاهده ادامـه مطلــب

افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص

افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص

 

افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص

 

 

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

 

مشـاهده ادامـه مطلــب

طبقه بندی اطلاعات در سيستم حسابداری

طبقه بندی اطلاعات در سيستم حسابداری

 

طبقه بندی اطلاعات در سيستم حسابداری

 

 


برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

 

 

مشـاهده ادامـه مطلــب

هزینه های سربار در حسابداری صنعتی و تولید

هزینه های سربار در حسابداری صنعتی و تولید

 

هزینه های سربار در حسابداری صنعتی و تولید

 

 


برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

مشـاهده ادامـه مطلــب

تنزيل اسناد اعتبارات و بروات صادراتی

تنزيل اسناد اعتبارات و بروات صادراتی

 

تنزيل اسناد اعتبارات و بروات صادراتی

 

 


برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

مشـاهده ادامـه مطلــب

بورس اوراق بهادار ایران وجهان

بورس اوراق بهادار ایران وجهان

 

بورس اوراق بهادار ایران وجهان

 

 

برای مشاهده و دریافت به ادامه مطلب بروید...


مشـاهده ادامـه مطلــب