صندوقهای سرمایه گذاری مشترک

نیاز به جذب نویسنده

خوش آمدید

ما برای ارتقای سطح علمی سایت نیاز به چند نویسنده در رشته های دانشگاهی (همه رشته ها) داریم لذا از کسانی که تمایل دارند از طریق سایت یا از طریق تلگرام به ایدی safari_ums17@  تماس حاصل بفرمایید.

با تشکر

صندوقهای سرمایه گذاری مشترک
تعداد بازديد : 27101

صندوقهای سرمایه گذاری مشترک

 

صندوقهای سرمایه گذاری مشترک

مدیریت تهران مرکزاقبـال عمـومـی در جهـان و بـه ویـژه آمریكا به صندوق های سرمایه گذاری مشترك، به دلیل وجود خصوصیات زیردراین قبیل صندوق ها ست :

1)  سادگی : یكی از خصوصیات صندوق های سرمایه گذاری مشترك، سادگی درســرمــایــه گــذاری بــرای ســرمــایـه گـذاران جـزء می باشد. با توجه به امكان واجباربازخرید سهام توسط صندوق، سهامداران درهر لحظه قادرند سهـام خـود را بـه فـروش بـرسـانند. همچنین سرمایه گذاران درهرروز می توانند از قیمت واقعی سهم صندوق مطلع گردند.   
2)تنوع در سرمایه گذاری : با توجه به قـــوانـیـــن، ایـــن قـبـیــل صـنــدوق هــا مـجــاز بــه ســرمــایــه گــذاری مـحــدودی در هـر شـركـت می باشند. لذا پرتفولیوی صندوقهای سرمایه گذاری مشترك دارای تركیب متنوعی است و این مطلب ریسك سرمایه گذاری در صندوق را به نحو چشم گیری كاهش می دهد.
3) مدیریت حرفه ای: با عنایت به توانایی مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترك، این صندوق ها قادر به جذب و استخدام مدیران حرفه ای در زمینه بورس اوراق بهادارو بازارسرمایه واستفاده ازبهترین نرم افزارهای موجود می باشند. بنابراین دراكثر موارد، پرتفولیوی آنان بهترین وضعیت تركیب سهام را نشان می دهد.
4)هزینه های معقول: هزینه های خرید و فروش سهام صندوق های سرمایه گذاری مشترك ، به نسبت نوسانات احتمالی و غیر قابل پیش بینی در خرید و فروش مستقیم سهام، به مراتب پایین تر است.

هزینه های صندوقهای مشترک سرمایه گذاری

هزینه ها بزرگترین مشکل صندوقهای مشترک سرمایه گذاری هستند . بخش بزرگی از بازدهی ها بوسیله هزینه ها  خورده می شوند و در بیشتر موارد علت نا مناسب بودن عملکرد صندوقها همان هزینه های آنها می باشد .

مطلب مورد توجه در این مقوله این  است که صنعت صندوقهای مشترک سرمایه گذاری این هزینه ها را در لابلای پیچیدگیهای مالی و کلمات نامبهم مخفی می کنند . بعضی از منقدان بر این باور هستند که بسیاری از هزینه ها به این علت به این صندوقها تحمیل می شود که بیشتر  سرمایه گذاران متوسط به چرایی پرداختهای خود آگاهی ندارند .

حق الزحمه های دریافتی صندوقها را در دو بخش می توان خلاصه کرد .

1. هزینه های سالیانه ای که برای عملیات صندوق خرج می شود.

2.-هزینه های معاملاتی که در هنگام خرید و فروش سهام صندوق پرداخت می شود .

نسبت هزینه

هزینه های جاری صندوق با نسبت هزینه نشان داده می شود و بعضا به نام نسبت هزینه مدیریت نیز خوانده می شود .این نسبت از موارد یر تشکیل شده است .

 هزینه استخدام مدیر صندوق

این هزینه که به هزینه مدیریت نطز معروف است چیزی در حدود نیم تا یک درصد متوسط داراییهای صندوق است . اگرچه به ظاهردرآمد بالایی نمی باشد اما همین درآمد است که مدطران این صندوقها را درشمارپردرآمد ترینهای کشور قرار خواهد داد . چند لحظه فکر کنید . یک صندوق کوچک متوسط دارایی معادل 250 میلیون دلار دارد و یک درصد آن مبلغ  5/2 میلیون دلار خواهد شد .شما نگران گرسنگی مدیر صندوق نباشید! این مطلب درستی است که هزینه کردن برای مدیریت امری ضروری است اما اینگونه نیست که پرداختی بالا به مدیریت باعث عملکرد بالای صندوق نیز خواهد شد .

هزینه های اداری

هزینه های اداری شامل هزینه های ضروری مثل هزینه های پست ، دفترداری ،سرویس دهی به مشتریان ،تکثیرو غیره می باشد . بعضی از صندوقها در حداقل کردن این هزینه ها مهارت ویژه ای دارند .به هرحال نسبت هزینه از دو در هزار (برای صندوقهای مشترک سرمایه گذاری شاخصی ) تا دو در صد نوسان دارد . صندوقهای مشترک سرمایه گذاری سهام نسبت هزیه ای در دامنه 3/1 درصد تا5/1 درصد دارند . هزینه صندوقهای مشترک سرمایه گذاری صنعت خاص ،منطقه ای و بین المللی  که نیز به مدیریتهای با تخصص بیشتری دارند معمولا بالاتر نیز می باشد .مطالعات انجام شده هیچ گونه همبستگی میان نسبت هزینه بالا و بازدهی خوب صندوق نشان نداده است . این یک حقیقت است .

 هزینه های دلالی (Loads)

هزینه های که صندوق به واسطه های فروش سهام صندوق پرداخت می کند. آنچه که شما در این مورد نیاز دارید که بدانید این است که سراغ صندوقهای مشترک سرمایه گذاری  که واسطه های فروش دارند

نروید(Don't buy funds with loads )

 هزینه های دلالی افتتاحی (Front-End Loads )

این نوع هزینه ها از ساده ترین نوع هزینه های دلالی می باشند . شما این هزینه را هنگام خرید سهام صندوقهای مشترک سرمایه گذاری  پرداخت می کنید . به عنوان مثال اگر شمامبلغ 1000 دلار  در یک صندوق مشترک سرمایه گذاری که هزینه های دلالی اولیه آن  5 درصد است سرمایه گذاری کنید 50 دلار از پول شما به دلال فروش داده خواهد شد و 950 دلار آن سرمایه گذاری خواهد شد.

 هزینه های دلالی اختتامی (Back-End Loads )

این هزینه ها به هزینه های فروش عقب افتاده نیز معروف می باشد . ماهیت این هزینه ها مقداری پیچیده می باشد . شما در صورتی این هزینه ها را پرداخت خواهید کرد که سهام خود را در طول یک دوره زمانی مشخص بفروشید . یک مثال ساده از این نوع هزینه ها نرخ کامزد 6 درصد می باشد که رفته رفته کاهش پیدامی کند تا در سال هفتم به صفر می رسد . اگر سهام خود را در سال اول بفروشید نرخ کامزد 6 درصد و اگر در سال دوم بفروشید نرخ کارمزد 5 درصد را پرداخت خوهید کرد و این نرخ هر سال یک درصد کاهش پیدا خواهد کرد تا اینکه فروش در سال هفتم هیچ نرخ کامزدی نخواهد داشت .

 بدون هزینه دلالی ("No-load" fund )

 در این حالت شما هیچ نوع هزینه ای از بابت کامزد به فروشنده سهام صندوق پرداخت نمی کنید . در بساری از موارد چنین صندوقهایی مدعی هستند که پولی که از بابت کامزد از شما گرفته می شود بابت استفاده از خدمات کارگزاران برای سرمایه گذاری مناسب می باشد .باتوجه به این توصیه شما باید  بعلت استفاده از خدمات معامله گران حرفه ای بازدهی بالاتری بدست آورید . اما در خصوص این امر شواهد قابل توجهی در نشان دادن همبستگی بین این نوع هزینه ها و بازدهی بالا وجود ندارد .

 

خرید و فروش سهام صندوق های مشترک سرمایه گذاری

در بعضی از صندوقها این امکان برای شما وجود دارد که از طریق تماس مستقیم با صندوق ، سهام صندوق  را خریداری کنید. بعضی از صندوقها نیز سهام خود را از طریق کارگزاران ،بانکها ،موسسات مالی و نمایندگی های بیمه ها می فروشند . گفته می شود که سهام بسیاری از صندوقها را از طریق برنامه های که برای خرید بدون هزینه این سهامها تدارک دیده شده است می توان خریداری کرد (مثل سوپرمارکتهای صندوقهای مشترک سرمایه گذاری ).

بسیاری از شرکتهای کارگزاری چنین سرویسهای را همراه  خدمات دیگری مثل ثبت و حسابداری سرمایه گذاری شمارا نیز ارایه می دهند .

فروش سهام این صندوقها نیز به راحتی خرید آنها می باشد . تمامی صندوقهای مشترک سرمایه گذاری سهام خود را بازخرید می کنند و مبلغ سهام شما را در طی چند روزکاری (در امریکا 7 روز ) پرداخت می کنند .

ارزش سهام صندوق مشترک سرمایه گذاری

ارزش سهام صندوق برابر ارزش خالص داراییهای آن می باشد که معادل ارزش داراییها منهای بدهیهای صندوق تقسیم بر تعداد سهام صندوق می باشد و با اصطلاح NAV  معروف می باشد . سهام هر صندوق با ارزش   NAV د ر روزنامه ها نشان داده می شود  این ارز ش تغییر می کند ودائما در نوسان می باشد . علت نوسان این است که داراییهای صندوق مدام تغییر قیمت پیدا می کنند . هنگامی که  شما سهام صندوق را می خرید مبلغی که پرداخت می کنید برابر NAV جاری سهام و هزینه دلالی اولیه (front-end load)  می باشد و هنگامی که سهام صندوق را می فروشید مبلغ دریافتی شما برابر nav جاری سهام منهای هزینه دلالی نهایی ((back-end load  می باشد .

ضرورت تشكیل صندوق های سرمایه گذاری مشترك   
دربورس كشورمان، یكی ازمشكلاتی كه اكثرشركت های پذیرفته شده به طوراعم و شركت های سرمایه گذاری (بسته) به طوراخص با آن مواجه می باشند، كمبود نقدینگی است. افزایش سرمایه های مكررو دست و پاگیر سال های اخیر نیز خود مؤید این مــدعــا اســت. ماهیت سرمایه بازصنـدوق هـای سرمایه گذاری مشترك، مشكلات موجود سهامداران شركت های سرمایه گذاری درخصوص پیچیدگی های افزایش سرمایه را حل می كند. ازسوی دیگر، درحال حاضر تعداد 204 شركت متقاضی ورود به بورس اوراق بهادار می باشند وبا عـنـایت به سیاست خصوصی سازی شركت های دولتی به ویژه بانك ها و بیمه ها، نیاز به نقدینگی دربورس اوراق بهاداردوچندان خواهد شد. جذب نقدینگی توسط صندوق های سرمایه گذاری مشترك از طریق جذب سرمایه های خرد و حتی در بعضی موارد مقرری های ماهانه مردم ، امكان معامله هر چه بیشتر و سریع تر برروی سهام جدید بورس اوراق بهاداررا فراهم می سازد .          
علا وه برمشاركت مردم كشورمان، پیش بینی می گردد سرمایه های ایرانیان فقط در آمریكا در بدبینانه ترین حالت 300 میلیارد دلار باشد. رشد اقتصادی سال های اخیر، تورم با منحنی رشد صعودی ولی كاهنده و تثبیت نسبی نرخ برابری ارزهای خارجی در مقابل ریال ، بسیاری از ایرانیان مقیم خارج را به سرمایه گذاری در ایران راغب نموده است. ولی از آنجا كه این افراد با مكانیزم های سرمایه گذاری در ایران از جمله بورس اوراق بهادار آشنا نیستند تمایلی به این قبیل سرمایه گذاری ها از خود نشان نمی دهند. سادگی در امر قیمت گذاری سهم صندوق های سرمایه گذاری مشترك كمك مؤثری برای سرمایه گذارانی است كه امكان به روزرسانی اطلاعات و پیگیری تحولات در بورس اوراق بهاداررا ندارند.

نویسنده :
تاریخ انتشار : دوشنبه 01 دی 1393 ساعت: 12:45
بخش نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش
 کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید