close
تبلیغات در اینترنت
آیا ارتباط مغز با مغز امکان پذیر است؟ (ویدئو)

خوش آمدید

مکان تبلیغات شما مکان تبلیغات شما مکان تبلیغات شما

آیا ارتباط مغز با مغز امکان پذیر است؟ (ویدئو)

آیا ارتباط مغز با مغز امکان پذیر است؟ (ویدئو)

 

آیا ارتباط مغز با مغز امکان پذیر است؟ (ویدئو)

 

 

 

میچیو کاکو در این ویدئو پیرامون این موضوع صحبت می کند که شاید روزی بتوانیم ارتباط مغز با مغز را از طریق چیزی که "برین نت" نامیده می شود، فراهم کنیم. وی در بخشی از ویدئو در مورد پیشرفت اینترنت در آینده و احتمال خود آگاه شدن آن و همچنین در مورد پیشرفته ترین کامپیوتر IBM و تفاوت آن با هوش انسانی صحبت می کند. (زیرنویس فارسی دارد)