صورت مغایرت بانکی

نیاز به جذب نویسنده

خوش آمدید

ما برای ارتقای سطح علمی سایت نیاز به چند نویسنده در رشته های دانشگاهی (همه رشته ها) داریم لذا از کسانی که تمایل دارند از طریق سایت یا از طریق تلگرام به ایدی safari_ums17@  تماس حاصل بفرمایید.

با تشکر

صورت مغایرت بانکی
تعداد بازديد : 12926

صورت مغایرت بانکی

صورت مغایرت بانکی

 

 

مانده حساب بانک در صورت حساب ماهانه بانک ودفاتر دارنده حساب به ندرت با هم مطابقت می کند هر چند هر دوی آن ها مانده یک حساب را نشان می دهند علت عدم مطابقت این است که ثبت رویداد ها از جانب دو طرف هم زمان نیست موارد مغایرت بانکی :

 

 

موارد اقلام باز:

 

 

1)سپرده بین راهی :

وجوه نقدی که توسط واحد تجاری جهت واریز به حساب جاری به بانک تسلیم شده اما به دلایل مختلف در صورت حساب بانکی اثری از آن مشاهده نمی شود.

2)چک های معوقه:

چک هایی که توسط واحد تجاری در وجه تجاری در وجه اشخاص ثالث مانند :بستانکاران فروشندگان مواد کالا صادر شده که تا تهیه تاریخ صورت مغایرت بانکی به بانک ارائه نشده است

3)برداشت های بانک :

وجوهی نقد ی که بانک ها به دلایل مختلف از قبیل کارمزد هزینه دسته چک ،بهره تسهیلات دریافتی از حساب شرکت برداشت نموده است که شرکت از آن ها بی خبر است.

4)واریزی های بانک :

وجوه نقدی که توسط بانک به حساب جاری شرکت واریز شده است مانند دریافت از مشتریان یا تسهیلات دریافتی از بانک که در دفاتر شرکت ثبت نشده.

5)اشتباهات طرفین :

تمام اشتباهاتی که کارمند بانک یا حسابدارشرکت عمدا یا سهوا مرتکب شده باشد مانند اشتباه محاسباتی یا اشتباها از طرف بانک وجهی را به حساب ما واریز نموده یا برداشت نموده باشد

6)چک های برگشتی یا لاوصول :

در صورتی که چک های دریافتی از مشتریان برای وصول به بانک تسلیم می شوند اما به دلیل بی محل بودن آن ها لاوصول یا برگشتی تشخیص داده شوند

 

روش های مغا یرت گیری:

    1)  مانده واقعی یاصحیح     2) از مانده دفتر به صورت حساب      3)  ازمانده صورت حساب به مانده دفتر

 

روش واقعی

شرکت .........

صورت مغایرت بانکی

به تاریخ.......

مانده حساب بانک طبق صورت حساب بانکی×      

مانده بانک طبق دفاترشرکت××                        

اضافه میشود:                

اضافه میشود:                                        

سپرده های بین راهی××

 

واریزی های بانک ××

اشتباه بانک     ××

اشتباه حسابدار شرکت××

جمع

جمع

کسر میشود:

کسر میشود:

چک های معوق ××

برداشت از بانک ××

اشتباه بانک     ××

اشتباهات حسابدار شرکت ××

جمع

جمع

مانده واقعی     ×××

مانده واقعی             ××

 

روش دوم

 

شرکت......

صورت مغایرت بانکی

به تاریخ.......

مانده طبق دفاتر شرکت ××

اضافه میشود:

واریزی بانک ××

اشتباه حسابدارشرکت××

چک های معوق   ××

اشتباه بانک   ××

کسر میشود:

سپرده های بین راهی ××

اشتباه بانک ××

برداشت از بانک ××

اشتباهات حسابدارشرکت ××

مانده طبق صورت حساب بانک         ××

 

روش سوم

 

مانده طبق صورت حساب بانک××

 

اضافه میشود:

سپرده بین راهی××

اشتباه بانک ××

برداشت بانک ××

اشتباه حسابدار شرکت ××

ج                   ××

کسر میشود:

واریزی بانک ××

اشتباه حسابدار ××

چک های معوق ××

اشتباه بانک ××

ج                   ××

مانده طبق دفاتر شرکت ××              

 

تذکر:برای اقلام اضافه میشود و اقلام کسر میشود در دفتر شرکت ،حسابداران می بایستی معمولا ثبت اصلاحی مربوط به این اقلام را انجام دهند.

بخش نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش
 کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید