close
تبلیغات در اینترنت
اوراق قرضه چيست ؟

خوش آمدید

مکان تبلیغات شما مکان تبلیغات شما مکان تبلیغات شما

اوراق قرضه چيست ؟

اوراق قرضه چيست ؟اوراق قرضه چيست ؟

به موجب قانون تجارت، ورقه قرضه ورقه قابل معامله‌اي است که معرف مبلغي وام است با بهره معين که تمامي آن يا اجزاء آن در موعد يا مواعد معيني بايد مسترد گردد. براي ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق ديگري نيز شناخته شود.

 

انواع اوراق قرضه

  1- اوراق قرضه تضمين شده

نوعي اوراق قرضه است که بخشي از اموال و ماشين‌آلات شرکت به عنوان پشتوانه بازپرداخت آنها، مورد وثيقه قرار مي‌گيرند.

2- اوراق قرضه تضمين نشده

در اين نوع اوراق قرضه وثيقه‌اي به عنوان پشتوانه مورد استقاده قرار نگرفته و اعتبار و توان مالي شرکت در فروش اين اوراق از اهميت زيادي برخوردار مي‌باشد.

3- اوراق قرضه سريال

نوعي اوراق قرضه است که در يک تاريخ معين صادر ولي در سررسيدهاي متفاوتي بازپرداخت مي گردند.

4- اوراق قرضه قابل بازخريد

اين نوع اوراق قرضه داراي قابليت بازخريد قبل از سررسيد را دارا مي‌باشند. در عمل اين اتفاق زماني رخ خواهد داد که ارزش بازار اينگونه اوراق از ارزش اسمي آن بيشتر باشد.

5- اوراق قرضه قابل تبديل

چنانچه اوراق قرضه قابل تبديل به سهام باشد از آن به عنوان اوراق قرضه قابل تبديل نام مي‌برند.

 موارد مطرح شده در حسابداری اوراق قرضه :

۱- حسابداری انتشار اوراق قرضه (به ارزش اسمی- به صرف - به کسر)

۲- حسابداری پرداخت سود اوراق

۳- خسابداری انتشار اوراق قرضه بین تاریخهای پرداخت سود

۴- حسابداری بازخرید اوراق قرضه در سررسید