نیاز به جذب نویسنده
سلام ما برای ارتقای سطح علمی سایت نیاز به چند نویسنده در رشته های دانشگاهی (همه رشته ها) داریم لذا از کسانی که تمایل دارند از طریق سایت یا از طریق تلگرام به ایدیsafari_ums17@ تماس حاصل بفرمایید.با تشکر